M0Tourist - Maxima's helden kerstrit

Feike Nijs

( Member of team: Maxima's Helden Kerstrit - (MHK) - Est.2017 )

Closed You can't donate anymore
from €250 (4%)
Het doel is liefde, warmte en donaties te brengen aan alle Helden van het Prinses Máxima Centrum. Dat doen we door zoveel mogelijk geld ophalen voor het activiteitencentrum. Kinderen moeten soms wekenlang in het centrum verblijven en dat is een emotionele en zware tijd, voor zowel kind als familie. Alle professionals – van ondersteunend personeel tot specialist – werken voortdurend samen om, ondanks die intensieve tijd in het Máxima, de ontwikkeling van kinderen daar en binnen het gezin te continueren, te stimuleren en om negatieve gevolgen van ziekte en behandeling zoveel mogelijk te voorkomen. Het activiteitenfonds is daarbij een onmisbare aanjager. Vanuit dit fonds worden activiteiten en evenementen mogelijk gemaakt die bijdragen aan de sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling, die creativiteit en zingeving stimuleren en die zorgen voor de zo nodige ontspanning voor het verwerken van het ziekteproces. Als wij vandaag een lach op je gezicht hebben verzorgd, draag dan bij aan een lach op het gezicht van een kind in het Maxima.

Raised €250

Raised €500

Raised €1,000

Received first donation

Received 10 donations

Received 25 donations

Received 50 donations

Posted a blog update

Show more
View all
€10 18-12-2021 | 10:21
€15 01-12-2020 | 10:14
€10 01-12-2020 | 09:05