Maxima's Helden Kerstrit - (MHK) - Est.2017

SANTA STOP HERE - Motorrijdende Kerstmannen by MHK Est. 2017
Closed You can't donate anymore
from €29,500 (143%)

Bedankt om deze pagina te bezoeken en bedankt om ons doel te ondersteunen. Een nieuw donatieseizoen is begonnen en de teller is NIET gereset. Vorig jaar hebben al 1452 donateurs ons gesteund en we hebben 26.000 euro ingezameld VANAF 1.4.2021 TOT 1.4.2022

WIJ ZULLEN DEZE PAGINA NIET RESETTEN, MAAR WIJ DOEN HET OP 31.12.2022

VANAF 1.1.2023 MAKEN WIJ EEN NIEUWE PAGINA

Gaan we het DEZE jaar beter doen? Verspreid de stem en steun ons. Volg ons op onze FB-pagina en WEBsite voor updates.

Maak je team, vertel het aan je familie, vrienden of collega's. Vernieuw je bestaande team en start de donatie met persoonlijke acties.

Dank u well.

In 2017, als inspiratie een jaarlijks evenement in Turijn (‘Babbo Natale in Forma’ – ‘Gezonde Kerstman’) ontstond het idee voor een jaarlijkse rit door Utrecht waarbij de deelnemende motorrijders verkleed zijn als Kerstman of -vrouw.

Het doel is jaarlijks liefde, warmte en donaties te brengen aan alle Helden van het Prinses Máxima Centrum.

Verzamel zoveel mogelijk geld en bied elk jaar activiteiten en gelukspillen aan voor het centrum.

Tijdens het ziekteproces moeten kinderen soms wekenlang in het centrum verblijven en dat is een emotionele en zware tijd, voor zowel kind als familie.

Alle professionals – van ondersteunend personeel tot specialist – werken voortdurend samen om, ondanks die intensieve tijd in het Máxima, de ontwikkeling van kinderen daar en binnen het gezin te continueren, te stimuleren en om negatieve gevolgen van ziekte en behandeling zoveel mogelijk te voorkomen.

Het activiteitenfonds is daarbij een onmisbare aanjager.

Vanuit dit fonds worden activiteiten en evenementen mogelijk gemaakt die bijdragen aan de sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling, die creativiteit en zingeving stimuleren en die zorgen voor de zo nodige ontspanning voor het verwerken van het ziekteproces.

Wij zijn een stichting sinds 2020 100% focus op Maxima Centrum en staan ​​open voor ideeën, acties ten aanzien van de waarden van Stichting Maxima en de wet, om kinderen en hun gezin gelukkiger of in ieder geval minder zorgen te maken tijdens die donkere dagen.

Als u op deze pagina bent, bedankt voor uw interesse in onze zaak en in het steunen van Maxima Centrum en onze Stichting MHK est. 2017 - "Maximas Helden Kerstrit". We zullen je graag als vriend toevoegen op onze facebookpagina. Kom ons bezoeken en schrijf in.

MHK Est. 2017 - WEBSITE

MHK Est.2017 - FACEBOOK Page

Maximas Helden Kerstrit Bestur

 

Thank you to visit this pagina and thank you to suppot our goal. A new donation season started BUT the counter NOT reset. Already 1452 donors have supported us last year and we collected 26.000 euros FROM THE 1.4.2021 UNTIL 1.4.2022.

Are we going to do better this year? Spread the voice and support us. Follow us on our FACEBOOK PAGINA WE WILL NOT RESET THIS PAGE BUT WE WILL DO IT AFTER 31.12.2022

FROM 1.1.2023 WE WILL CREATE A NEW PAGE.

Make your team, tell your family, friends or colleagues. Reniew your existing team and kick off the donation with personal actions.

Thank you.

In 2017, as inspiration to an annual event in Turin, Italy, ("Babbo Natale in Forma" - "Healthy Santa"), the idea arose for an annual ride through Utrecht where the participating motorcyclists are dressed as Santa Claus.

The goal is to bring love, warmth and donations to all Heroes of the Princess Máxima Center every years.

Collect as much funds as possible and offer activities and pills of happiness for the center every year.

During the disease process, children sometimes have to stay in the center for weeks, which is an emotional and difficult time for both child and family.

All professionals from support staff to specialists, continuously work together to continue, stimulate the development of children there and within the family, despite the intensive time in the Máxima and to prevent the negative consequences of illness and treatment as much as possible.

The activity fund is an indispensable driver in this regard.

From this fund, activities and events make possible to contribute to social, emotional and physical development, that stimulate creativity and sense of purpose and that, provide the necessary relaxation for the processing of the disease process.

We are a foundation since 2020 100% focus on Maxima Centrum and we are open to ideas, actions in respect of the values of the Maxima Foundation and law , in order to make children and their family more happy or at least less worried during those dark days.

If you are on this page thank you for your interst on our cause and in supporting Maxima Centrum and our Foundation MHK est. 2017 - "Maximas Helden Kerstrit". We will be glad to add you as friend in our facebook page. me visit us and become member of our group.

MHK Est. 2017 - WEBSITE

MHK Est.2017 - FACEBOOK Page

Maximas Helden Kerst Board

View all
€15 05-01-2023 | 21:54
€10 28-12-2022 | 10:29
€10 28-12-2022 | 07:52
€45 27-12-2022 | 18:45
€25 25-12-2022 | 08:51 Goed doel het MMC.Veet succes