Perseverance Ambassadors

Leven na (kinder)kanker - onze reis met team Perseverance
from €6,000 (90%)

Momenteel vaart er een Clipper ‘70 op open water met de logo's van het Prinses Máxima Centrum. Aan boord van deze boot doet team “Perseverance” mee aan de Clipper Round the World Race. Een aantal (kinder)kankersurvivors gaat als ambassadeur en bemanningslid deze uitdaging aan. Zo willen we aandacht vragen voor het Prinses Maxima Centrum en laten zien waartoe (kinder)kankersurvivors in staat zijn als er blijvend geïnvesteerd wordt in zorg en onderzoek.

Als jij ons wilt steunen en het Prinses Maxima Centrum wilt helpen, overweeg dan alsjeblieft een financiële bijdrage te leveren via deze actiepagina. Elk bedrag, groot of klein, maakt een verschil.

Wil je op de hoogte blijven? Je kunt de spannende reis van Team Perseverance en de Clipper Round the World Race volgen met een unieke raceviewer die ieder uur wordt bijgewerkt. Op de website van Clipper vind je ook de volledige racecrew van Team Perseverance en periodieke verslagen vanaf de boot en kun je je inschrijven als Crew Supporter voor periodieke mailupdates. Daarnaast zijn verschillende betrokkenen actief op sociale media:  

Prinses Máxima Centrum (@prinsesmaximacentrum)

Team Perseverance (@clipper_team_perseverance)

Skipper Ineke van der Weijden (@inekevanderweijden)

Ambassadeur Sonja Hamhuis (@sonjahamhuis)

Ambassadeur Natalie ’t Hoen (@nataliethoen)

Ambassadeur Annick Sickinghe (@annickio)

Ambassadeur Tom Neef (@tomneef)

Ambassadeur Marleen Bloem (@marleen.bloem)

Ambassadeur Laura Blaauw (@laurablaauw_)

Ambassadeur Jill Karel (@jillkarel)

Ambassadeur Maaike de Boer (@maaike.deboer)

Clipper Round the World (@clipperrace)

 

Samen kunnen we een wereld van verschil maken. Dankjewel voor je steun!

____________________________________

Living after (childhood) cancer - our journey with team Perseverance

Currently, a Clipper '70 with the logos of the Prinses Máxima Centrum is sailing on open water. On board this boat, Team "Perseverance" is participating in the Clipper Round the World Race. A handful of (childhood) cancer survivors will join this challenge as ambassadors and crew members. We aim to raise awareness for the Prinses Máxima Centrum and demonstrate what (childhood) cancer survivors can achieve with sustained investment in care and research.

If you would like to support us and help the Prinses Máxima Centrum, please consider making a financial contribution through this fundraising page. Every amount, big or small, makes a difference.

Want to stay updated? You can follow Team Perseverance's exciting journey in the Clipper Round the World Race with a unique race viewer updated every hour. On the Clipper website, you'll also find the complete race crew of Team Perseverance and periodic updates from the boat. Additionally, several individuals involved are active on social media:

Prinses Máxima Centrum (@prinsesmaximacentrum)

Team Perseverance (@clipper_team_perseverance)

Skipper Ineke van der Weijden (@inekevanderweijden)

Ambassador Sonja Hamhuis (@sonjahamhuis)

Ambassador Natalie ’t Hoen (@nataliethoen)

Ambassador Annick Sickinghe (@annickio)

Ambassador Tom Neef (@tomneef)

Ambassador Marleen Bloem (@marleen.bloem)

Ambassador Laura Blaauw (@laurablaauw_)

Ambassador Jill Karel (@jillkarel)

Ambassador Maaike de Boer (@maaike.deboer)

Clipper Round the World (@clipperrace)

 

Together, we can make a world of difference. Thank you for your support!

View all
€50 22-04-2024 | 12:33 Het Prinses Maxima Centrum is een veilige haven voor kind en hun gezin. Belangrijk als je in zulke woeste wateren terecht komt. Ook is het een een baken in de iets rustigere tijden daarna. Met een bijdrage hoop ik te zorgen voor wat 'wind mee'.
€20 21-04-2024 | 19:47 💛💛💛
€5 15-04-2024 | 15:12
€5 15-04-2024 | 15:12
€40.84 13-04-2024 | 12:21
View all

Van Gosport naar de Grote Oceaan: Nieuwe Ambassadeurs Maken Zich Klaar voor Actie!

10-03-2024 | 22:35 Leuke ontwikkelingen aan de horizon! Ambassadeur Tom staat in de startblokken en zal op 12 maart koers zetten naar Qingdao, om vervolgens de oversteek te maken van China naar de Verenigde Staten. De spanning stijgt! Maar dat is nog niet alles - we hebben ook drie nieuwe ambassadeurs die zich bij ons voegen voor de laatste etappes van de race: Laura, Maaike en Jill. Deze maand zullen ze hun training voltooien in Gosport en zich daarna aansluiten bij de latere etappes van de race. Hoe gaaf is dat! We kunnen niet wachten om samen nieuwe avonturen te beleven en ons in te zetten voor het Prinses Máxima Centrum. Exciting developments on the horizon! Ambassador Tom is gearing up and will set sail for Qingdao on March 12th, then make the crossing from China to the United States. The anticipation is rising! But that's not all – we also have three new ambassadors joining us for the final legs of the race: Laura, Maaike, and Jill. This month, they'll complete their training in Gosport and then join us for the later stages of the race. How cool is that! We can't wait to experience new adventures together and continue supporting the Prinses Máxima Center.
Read more