MHK Maximas Helden - NEDERLAND

Santa Bikers met en missie
from €5,250 (83%)

Wij zijn een stichting SANTA motorrijders met een missie die als doelstelling heeft het genereren van donaties voor het Prinses Maxima Centrum (PMC).

Deze donaties halen wij binnen door de geweldige inspanningen van onze deelnemers en door deelname aan diverse acties om zo aandacht te vragen voor ons prachtig doel. Veelal doen wij dit verkleed als kerstman op de motor.

Jaarlijks organiseren wij zelf meerdere ludieke acties om zo geld op te halen voor deze zieke kinderen.

Maar het gaat ons niet alleen om het geld. Die kinderen een mooie dag bezorgen en met onze acties bijdragen aan ontspanning en afleiding is zeker zo belangrijk.
Met onze acties bereiken we een heel direct en tastbaar resultaat; het geld wordt op een hele zichtbare manier ingezet voor het welzijn van de kinderen en creëren we daarnaast PLEZIER, EEN GELUKSMOMENT EN AFLEIDING bij deze kinderen, hun familie en het hardwerkende verzorgend personeel in het ziekenhuis. Doordat wij streven naar een daadwerkelijke bijdrage in plaats van “geld op een rekening” zijn wij onderscheidend van andere initiatieven.

Dit doen wij al sinds 2017 en inmiddels zijn wij graag gezien door de ziekenhuizen vanwege het afwijkende en bijzondere karakter. De glimlacht op de gezichten van de kinderen en familie is geweldig. Zo trotseren in december onze stoere mannelijke en vrouwelijke motorrijders als kerstman of -vrouw jaarlijks de kou. Onze kerstmannen en -vrouwen komen uit alle hoeken van Nederland en verzamelen in Utrecht.

Motoren maken altijd indruk en als de berijders dan ook nog verkleed zijn is al een deel van onze actie bereikt.

Omdat ieder kind liefde aandacht en plezier kan gebruiken hebben wij besloten om onze acties uit te breiden.

BEZOEK ONS WEBPAGE:

webpage

 

 

We are a foundation called SANTA Motorcyclists with a mission to generate donations for the Prinses Maxima Centrum (PMC).

We achieve these donations through the amazing efforts of our participants and by participating in various activities to raise awareness for our wonderful cause. We do this dressed as Santa Claus on motorcycles.

Every year, we organize multiple playful actions to raise funds for these sick children.

But it's not just about the money for us. Providing these children with a beautiful day and contributing to their relaxation and distraction through our actions is equally important.

With our activities, we achieve a very direct and tangible result; the money is used in a highly visible way for the well-being of the children, creating JOY, HAPPY MOMENTS, and DISTRACTION for these children, their families, and the hardworking caregivers at the hospital. By aiming for a tangible contribution instead of "money in an account," we differentiate ourselves from other initiatives.

We have been doing this since 2017, and by now, we are well-regarded by hospitals due to our distinctive and unique nature. The smiles on the faces of the children and their families are incredible. In December, our brave male and female motorcyclists, dressed as Santa Claus, face the cold weather. Our Santa Clauses come from all corners of the Netherlands and gather in Utrecht.

Motorcycles always make an impression, and when the riders are dressed up, a part of our mission is already accomplished.

Because every child can benefit from love, attention, and joy, we have decided to expand our actions.

VISIT OUR WEBPAGE:

Maxima's Helden WEBSITE

View all
€875 16-03-2024 | 16:28
€15 08-01-2024 | 10:07
€15 28-12-2023 | 11:02
€20 26-12-2023 | 09:47
€12 23-12-2023 | 10:34