flexIQ en vrienden

Let's do it together and never give up!
from €5,000 (50%)
flexIQ heeft in 2021 zakelijk gezien wederom een heel mooi jaar achter de rug. Helaas heeft het gezin van Magchiel Kessen op persoonlijk vlak een rampjaar doorstaan doordat hun oudste dochter Milou (nu 12 jaar) de vreselijke diagnose heeft gekregen dat zij moet leven met een hersenstamtumor en daarmee ongeneeslijk ziek is. flexIQ heeft 1000 euro geschonken aan dit fonds en hopen dat meer mensen in onze directe omgeving dit willen doen. Let's do it together, ons motto voor 2022 en kijken naar kansen en denken in mogelijkheden en alles stap voor stap!!
View all
€25 28-06-2023 | 12:15 Wij hopen dat het streefbedrag er komt.
€25 22-11-2022 | 20:47 Onze lieve Milou kunnen wij geen boek meer geven. Daarom doneren wij het bedrag.
€350 01-10-2022 | 23:19 Ter nagedachtenis aan jullie lieve en dappere Milou.
€15 01-10-2022 | 21:47 Dit is in herinnering voor Milou.
€25 29-09-2022 | 18:34