Maxima's Helden Kerstrit - (MHK) - Est.2017

Motorrijdende Kerstmannen MHK Est. 2017
from € 38.150 (82%)

In 2017, als inspiratie een jaarlijks evenement in Turijn (‘Babbo Natale in Forma’ – ‘Gezonde Kerstman’) ontstond het idee voor een jaarlijkse rit door Utrecht waarbij de deelnemende motorrijders verkleed zijn als Kerstman of -vrouw.

Het doel is jaarlijks liefde, warmte en donaties te brengen aan alle Helden van het Prinses Máxima Centrum.

Elk jaar zoveel mogelijk geld ophalen voor het activiteitencentrum

Tijdens het ziekteproces moeten kinderen soms wekenlang in het centrum verblijven en dat is een emotionele en zware tijd, voor zowel kind als familie.

Alle professionals – van ondersteunend personeel tot specialist – werken voortdurend samen om, ondanks die intensieve tijd in het Máxima, de ontwikkeling van kinderen daar en binnen het gezin te continueren, te stimuleren en om negatieve gevolgen van ziekte en behandeling zoveel mogelijk te voorkomen.

Het activiteitenfonds is daarbij een onmisbare aanjager.
Vanuit dit fonds worden activiteiten en evenementen mogelijk gemaakt die bijdragen aan de sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling, die creativiteit en zingeving stimuleren en die zorgen voor de zo nodige ontspanning voor het verwerken van het ziekteproces.

Als u op deze pagina bent, bedankt voor uw interesse in onze zaak en in het steunen van Maxima Centrum en onze Stichting MHK est. 2017 - "Maximas Helden Kerstrit". We zullen je graag als vriend toevoegen op onze facebookpagina. Kom ons bezoeken en schrijf in.

MHK Est. 2017 - WEBSITE

MHK Est.2017 - FACEBOOK Page

Maximas Helden Kerstrit Bestuur


 

In 2017, as inspiration to an annual event in Turin, Italy, ("Babbo Natale in Forma" - "Healthy Santa"), the idea arose for an annual ride through Utrecht where the participating motorcyclists are dressed as Santa Claus.

The goal is to bring love, warmth and donations to all Heroes of the Princess Máxima Center every year.

Collect as much funds as possible for the activity center every year.

During the disease process, children sometimes have to stay in the center for weeks, which is an emotional and difficult time for both child and family.

All professionals from support staff to specialists, continuously work together to continue, stimulate the development of children there and within the family, despite the intensive time in the Máxima and to prevent the negative consequences of illness and treatment as much as possible.

The activity fund is an indispensable driver in this regard.
From this fund, activities and events make possible to contribute to social, emotional and physical development, that stimulate creativity and sense of purpose and that, provide the necessary relaxation for the processing of the disease process.

If you are on this page thank you for your interst on our cause and in supporting Maxima Centrum and our Foundation MHK est. 2017 - "Maximas Helden Kerstrit". We will be glad to add you as friend in our facebook page. Come visit us and become member of our group.

 

MHK Est. 2017 - WEBSITE

MHK Est.2017 - FACEBOOK Page

Maximas Helden Kerstrit Board 

View all
€ 5 07-04-2021 | 14:17
€ 10 07-04-2021 | 12:02
€ 15 07-04-2021 | 09:36
€ 5 06-04-2021 | 19:40
€ 5 06-04-2021 | 13:07