Kirchröadsjer DameJarde Anno 2019

Kerkrade staat samen sterk voor Nick
from € 1.500 (29%)

Wij zijn een Kerkraadse Carnavalsvereniging welke jaarlijks kiest voor een nieuw goed doel. Wij zetten ons dan in het bijzonder in voor iemand uit Kerkrade, in dit geval Nick. Wij zijn met Nick en zijn gezin in gesprek gegaan om het betreffende goede doel te bepalen, hieruit is voortgekomen dat Nick heel graag iets terug wil doen voor het PMC. Daar hij tijdens zijn behandeling hier geruime tijd is verbleven.

View all
€ 11,11 23-10-2020 | 23:15
€ 11 21-10-2020 | 07:05
€ 10 27-09-2020 | 09:33
€ 10 24-09-2020 | 09:00
€ 11 20-09-2020 | 18:15 Dames, ontzettend veel succes met deze actie en natuurlijk vooral veel succes, kracht en beterschap voor Nick. Hot diech jot klenge jroeëse keël!