Hoe werkt het

Super dat je voor ons in actie komt! Daar zijn we je heel dankbaar voor.

Je kunt zelf een actie starten, met een team, aan een actie doneren of deelnemen aan een van de sportieve uitdagingen. Ben je jonger dan 16 jaar, vraag dan even toestemming aan je ouders.

Een eigen actie

Je kunt als individu of als bedrijf, serviceclub of vereniging, een actie aanmaken. Je krijgt dan één eigen actiepagina die je kunt delen met vrienden, familie, collega's of anderen. Je kunt meerdere acties aanmaken op jouw naam. Lees meer...

Een teamactie

Wil je met meerdere mensen een actie doen? Maak dan een team aan. Een team krijgt een gezamenlijke teampagina met losse deelnemers. Iedere deelnemer krijgt een eigen actiepagina die je kunt delen en een eigen QR code. Lees meer...

Bekijk ook de tips voor actiestarters, de veelgestelde vragen en de promotiematerialen voor je actie.

Start een actie

Actievoorwaarden 

We vinden het geweldig dat je voor ons in actie wilt komen, via het actieplatform of op een andere manier. We hebben een aantal uitgangspunten rondom het organiseren van een actie:

  • In de communicatie rondom je actie vragen wij het actielogo te gebruiken en transparant te communiceren over hoe de donatie aan het Prinses Máxima Centrum tot stand komt.  
  • Mocht je actie niet via ons actieplatform verlopen dan vragen we je binnen twee weken na de actie het opgehaalde geld naar ons over te maken op bankrekeningnummer NL63 RABO 0174 9411 37 t.n.v. Stichting Prinses Máxima Centrum Foundation.
  • Helaas is het niet mogelijk om voor het Máxima (professionele) deur-aan-deur acties te houden.
  • Het is niet mogelijk om donaties die gedaan zijn via het actieplatform terug te betalen. Als je actie onverhoopt niet door kan gaan, vragen we je actie op een andere manier vorm te geven en dat te laten weten aan jouw actiedonateurs.
  • Jouw actie wordt volledig voor jouw risico georganiseerd. Het Prinses Máxima Centrum is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade. Je vrijwaart het Prinses Máxima Centrum van alle aansprakelijkheid die verband houdt met jouw actie.