Team Ruben

Gerrie Sikkema

( Member of team: Team Ruben )

Closed You can't donate anymore
from €10,000 (113%)

Kinderen met hersentumoren meer kansen geven.

Nu onze zoon Ruben (9 jaar) gediagnostiseerd is met een hersentumor hebben we zelf ondervonden hoe heftig en spannend dit is. Kinderen horen geen kanker te krijgen! Omdat bestraling en chemo helaas niet altijd genoeg is dragen we het onderzoek naar behandelmogelijkheden voor kinderen met hersentumoren een zeer warm hart toe. Ruben zijn behandelend arts - dokter van Vuurden - is betrokken bij een tweetal studies waar ook Ruben mogelijk baat bij kan hebben. Maar niet alleen hij, ook al die andere kinderen die we de afgelopen tijd al hebben mogen ontmoeten en in soortgelijke situaties zitten hebben dit nodig. De onderzoeken zijn nog in een vroeg stadium en komen daarom nog niet in aanmerking voor subsidie. We willen graag een bijdrage leveren aan het doorzetten van deze onderzoeken. In de studies wordt gekeken hoe het immuunsysteem geactiveerd kan worden om mee te strijden tegen de kankercellen en hoe medicatie rechtstreeks in de tumor kan worden toegediend.

 

Raised €250

Raised €500

Raised €1,000

Received first donation

Received 10 donations

Received 25 donations

Received 50 donations

Posted a blog update

Show more
View all
€15 02-02-2022 | 17:33 Dit is toch een geweldig en fantastisch doel... Ik zou iedereen willen oproepen jij kunt hieraan ook iets bijdragen!!!
€25 26-01-2022 | 17:39
€10 21-01-2022 | 14:44
€5 20-01-2022 | 19:56
€25 19-01-2022 | 13:25
View all

Prachtig bedrag overhandigd!

15-01-2022 | 10:30  Afgelopen donderdag zijn we met Ruben in het Maxima geweest. Omdat Ruben niets moet hebben van dokters en witte jassen stelden deze toppers voor om hun witte jas even uit te doen en Ruben klaarde gelijk op. Na nogmaals duidelijk te hebben gemaakt dat hij nooit dokter zou willen worden maar wel heel veel van trekkers houdt (...) vertelde Ruben dat hij een verrassing voor ze had. Hij mocht ze symbolisch alvast dit prachtige bedrag geven met dank aan jullie! De reactie was geweldig en we zijn er nogmaals van overtuigd dat dit geld goed terecht gaat komen. De onderzoeken die lopen zijn mede mogelijk geworden doordat het maximacentrum een robotarm heeft kunnen kopen door de actie van de dappere Tijn (die een nagellak actie deed bij serious request in 2016). De manier waarop de hersenen in elkaar zitten maakt het moeilijk om medicatie op de juiste plek te krijgen, middels deze machine kunnen ze op de juiste plek komen. Er wordt nu verder onderzocht hoe en met welke medicijnen ze medicatie direct in de tumor kunnen krijgen. Daarnaast is Ruben zijn arts ook betrokken bij onderzoek naar immunotherapie waarbij ze het immuunsysteem willen inschakelen om de tumor te herkennen en zich hiertegen te wapenen.  Ongetwijfeld kunnen dokter van Vuurden en dokter Boshuisen dit beter uitleggen, maar de passie en de hoop die ze voelen voor het verbeteren van de kansen voor deze patienten is ons vooral bijgebleven.  We zijn vertrokken met een tasje vol chemo pillen en gister - Goddank!- een telefoontje dat de MRI van Ruben er goed uit zag. Een hele opsteker na de weken van bestraling en chemo! We zijn erg dankbaar voor alle hulp vanuit het Maxima en het UMCG maar bovenal danken we onze Vader, Hij hoort de vele gebeden.   Dank! 🙏🏻❤️
Read more