H

Cluzona Jeugdweekend 2022

Hidde Poppelaars
Closed You can't donate anymore
from €1,500 (83%)

Elk jaar met het Hemelvaartsweekend organiseren wij een jeugdweekend voor onze jeugdafdeling en daar komen gemiddeld 120 kinderen op af. Zij doen sport en spellen twee dagen lang en overnachten in tenten op het sportpark met elk jaar een thema.Sinds het jaar 2000 wordt er door de kinderen geld op gehaald door de kinderen onder het mom 'Jeugd voor jeugd'. Een goed doel wat betrekking heeft op kinderen en jeugd.

Waarom het Prinses Máxima Centrum? In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 600 kinderen de diagnose kanker gesteld en op dit moment overlijdt nog steeds 1 op de 4 kinderen aan deze vreselijke ziekte. Helaas is nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak onder kinderen.
Daarnaast hebben 75% kinderen die genezen, later in hun leven last van minimaal één late gezondheidsklacht als gevolg van de behandeling. Daarom hebben kinderen met kanker uiterst gespecialiseerde zorg nodig met behulp van de nieuwste technieken, waar zij hun leven lang profijt van zullen hebben. En dat is wat het Prinses Máxima Centrum biedt.

Wij kiezen voor het domein, Sport en bewegingsprogramma MAXIMAal Bewegen! 

Waarom? Wij als voetbal vereniging gaan ons inzetten om elk kind te laten sporten, en zeker de zieke kinderen die het juist nodig hebben moeten dat kunnen doen!

Sommige kinderen met kanker verblijven regelmatig en langdurig in het Máxima. Dit is niet alleen een enorme inbreuk op het leven van het kind, maar ook op de ouders. Het zijn intensieve periodes waarin het gezinsleven ontwricht raakt. Om een deel van de stress weg te nemen en plezier terug te geven aan kind en gezin, biedt beweging een oplossing. Beweging is niet alleen van positieve invloed op de kwaliteit van leven, maar het is ook van groot belang voor een voorspoedig behandelproces en minder late effecten. Daarnaast stimuleert beweging in groepsverband ook de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van het kind.

Ook kinderen met kanker bewegen als gevolg van hun ziekte en behandeling veel minder (75% minder ten opzichte van hun gezonde leeftijdsgenootjes). Zij ervaren veel meer barrières om fysiek actief te zijn en brengen dus meer tijd zittend en liggend door. Voor deze groep kinderen is het belangrijk dat zij actief uitgedaagd worden in hun fysieke ontwikkeling op een voor hen passend niveau.

Een belangrijk programma dus maar voor een groot deel niet gefinancierd vanuit zorgbudgetten.

Raised €250

Raised €500

Raised €1,000

Received first donation

Received 10 donations

Received 25 donations

Received 50 donations

Posted a blog update

Show more
View all
€550 11-06-2022 | 14:26  JEUGDWEEKEND
€20 28-05-2022 | 13:20
€15 28-05-2022 | 08:48  JEUGDWEEKEND
€15 28-05-2022 | 08:39  JEUGDWEEKEND
€10 28-05-2022 | 02:36  JEUGDWEEKEND