Groep 8 in actie

Marlyne Nieuwenhuyzen
from €1.000 (320%)

Als groep 8 willen we ons inzetten voor leeftijdsgenoten die erg ziek zijn. We willen het Prinses Máxima Centrum steunen, omdat hier veel zorg en aandacht aan deze kinderen wordt geboden.

View all
€1.690,22 15-07-2021 | 15:15
€5 12-07-2021 | 15:49
€150 03-07-2021 | 23:36 Via school hebben wij obstakelrun gedaan en sponsors hebben ons geholpen
€15 02-07-2021 | 23:17
€15 02-07-2021 | 23:02