CROWDFUNDING - Maximaal bewegen onderzoek

from € 7.500 (10%)

Bewegen is goed voor ons allemaal en in het bijzonder belangrijk voor kinderen met kanker, omdat daarmee hun fysieke en mentale ontwikkeling zoveel als mogelijk door blijft gaan. Helpt u mee?

 

MAXIMAal Bewegen heeft als doel afname van de negatieve effecten van niet bewegen, bijdragen aan de sociale ontwikkeling van het kind, zelfstandigheid en weerbaarheid vergroten en reduceren van (late) effecten van de zware behandelingen. Nu en later.

 

Waarom?

Kinderen met kanker bewegen als gevolg van hun ziekte en behandeling veel minder (± 25% minder) dan hun gezonde leeftijdsgenoten. Zij ervaren veel barrières om fysiek actief te zijn en brengen onvermijdelijk meer tijd zittend en liggend door. Maar voor het herstel van deze groep kinderen is het noodzakelijk dat zij fysiek actief uitgedaagd worden op een voor hen passend niveau. Daarvoor is het programma ‘MAXIMAal Bewegen’ ontworpen. Het houdt rekening met de barrières van de kinderen, maar veel belangrijker, kijkt naar de mogelijkheden van ieder kind