nh websites

Martijn Verwer

( Member of team: Maxima's Helden Kerstrit - (MHK) - Est.2017 )

Still to go

Qr
from € 500 (8%)

Zieke kinderen en hun families helpen door donaties op te halen voor het activiteitenfonds. Vanuit dit fonds worden activiteiten en evenementen mogelijk gemaakt die bijdragen aan de sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling, die creativiteit en zingeving stimuleren en die zorgen voor de zo nodige ontspanning voor het verwerken van het ziekteproces.

View all
€ 15 27-08-2020 | 22:52
€ 25 01-04-2020 | 20:13